Ökoskautide kodulehekülje banner Eesti keeles In English
"Looduse tundmaõppimine on võtmetegevus skautluses ja gaidluses." Robert Baden-Powell, skautluse looja

Mõiste Ökoskaudid sai laiemalt tuntuks seoses Pirital 1999. aastal tegutsema hakanud Ökoskautide Pirita skaudilipkonna tegevusega. Skaudiüksuse looja oli skautmaster Leho Männiksoo.

Grupp Ökoskaute ühisel üritusel 20. aprillil 2008Ökoskautlus on eelkõige maailmavaade, mis juhindub skautlikust kasvatussüsteemist ning keskkonnateadlikust elustiilist. Ökoskaut ei ole pelgalt loodusesõber, nagu teised skaudid vaid ta püüab pidevalt loodust sügavamalt tundma õppida. Ökoskaut püüab mõista looduses valitsevaid seoseid, valdab loodushoiu põhimõtteid, tunneb ökosüsteeme. Ta teab, et inimene ilma ökosüsteemita ei saa eksisteerida, süsteem ilma inimeseta aga küll. Selleks teeb ta muude skauditarkuste omandamise kõrval läbi eriväljaõppe, milles valdavaks on keskkonnakaitse, loodushoid, loodustundmine. Just looduskaitse on saanud meile eriti tähtsaks, reguleerides inimese looduskasutust.

Ökoskautluse ideele panid aluse skautmaster Harry Tulp ning legendaarne keskkonnakaitsja Jaan Eilart. Ökoskautide näidisõppekava ilmus esmakrodselt 1997. aastal Heik Pasti raamatus "Ökoskaudist ökovallani".

Kõik Ökoskaudid kuuluvad ka Eesti Skautide Ühingusse ning selle kaudu ka Maailmaskautluse organisatsiooni World Organization of the Scout Movement, millel on ümmarguselt 28 miljonit liiget.

Kooliperioodil käivad Ökoskaudid koos kord nädalas siseruumides, suvel matkadel, väliõppustel ja laagrites, igakuiselt on väljasõite ekskursioonide, öömängude ja teiste ürituste näol. Seitsme tegevusaasta jooksul on Ökoskaudid korraldanud mitmesuguseid keskkonnahariduslikke ja üldkasulikke-skautlikke tegevusi alates metsa istutamisest ning lõpetades skautide jõuluõhtuga. Selle aja jooksul on toimunud kuus talvelaagrit, seitse suvelaagrit, kuus jahindus- või kalandusteemalist laagrit ning arvukalt matku ja õppepäevi. Viimane avalikkusele suunatud Ökoskautide üritus oli 2011 suvel Ida-Virumaal matk "Ökomatk - Õpime tundma Ida-Virumaad". Osaletud on nii Eesti, Soome, Leedus, Itaalia, Rootsi suurlaagrites. Kogu tegevusaja jooksul on ökoskautlusega kokku puutunud, sealhulgas osalenud Ökoskautide üritustel, sadu noori üle kogu Eesti. Ökoskautide liikmete arv on 2013 sügis seisuga üle 70.

Valdkonnad, tegevused ja teadmised tulenevalt:

Aruka tarbija valdkond - teab mida tarbib ja kuidas, teab kuidas sorteerida jäätmeid ning kuhu need viia. Teab pakenditest ja märgistusest pakendil. Teab energiaallikaid ning oskab energiat, toasooja, vett ja muid ressursse säästlikult kasutada.
Loodustundja valdkond - tunneb ökosüsteemi, selle omavahelisi seoseid, floora, fauna.
Keskkonnakaitsja valdkond - teab kaitstavaid liike ja kaitse kategooriaid.
Haakuvad tegevused: matkamine, looduse ja keskkonna tundmaõppimine, loodusretked, keskkonnaajakirjandus, projektides osalemine jpm.

Üritused - erinevad teemalaagrid (kalastus-, matka-, suvine keskkonnalaager), talvelaager-jõululaager, vabariiklikud ja isamaalised üritused, võistlused, matkad, osavõtt teistest Eesti Skautide Ühingu üritustest.

KELLELE MÕELDUD

Liikmed võivad olla nii mees-, kui naissoost.

Lapsed ja noored:

  • Noorem vanuserühm "hundud" vanuses 7-10 eluaastat;
  • Keskmine vanuserühm "skaudid" vanuses 11-14 eluaastat;
  • Vanem vanuserühm:
    • "Vanemskaudid" vanuses 15-17 eluaastat;
    • "Rändurid" vanuses 18-26 eluaastat.

Täiskasvanud:

Ka täiskasvanutel on rakendust meie organisatsioonis. Kui soovite ennast proovile panna või anda oma vabatahtlikku panust maailma juhtivasse noorteliikumisse, võtke meiega kindlasti ühendust. Just teile on mõeldud täiendõppekoolitus, millest võib kujuneda stardipauk teie karjäärile meie organisatsioonis. Koolitus on mõeldud ka töötavatele ja studeerivatele noorsootöötajatele, õpetajatele ning kahtlemata ka lapsevanematele, kellel on huvi näha, millega tema laps meie liikumises tegeleb.

KOGUNEMISKOHT

Täpsem info aadressil: http://www.oko.skaut.ee/index.php?id=84

Samuti kogunevad Ökoskaudid ühistel üritustel.

KUIDAS SAADA LIIKMEKS

Võta meiega ühendust oko@skaut.ee või üldtelefonil. 

Kasutaja
Parool

Unustasin parooli
Juhuslik pilt galeriist