Ökoskautide kodulehekülje banner Eesti keeles In English
Liikmemaks

Liikmemaks 2018/2019 hooajal on 20€, mis jaotub järgevalt:

5€ Eesti Skautide Ühingule vahendatav osa
15€ MTÜ Ökoskaudid osa

liikmemaks kehtib kuni 31.12.2019. 

Soodustused ja erinevused
  • Teine liige perest 5€ soodsam. Kolmas liige perest 10€ soodsam. Kehtib ka siis, kui liige pole aktiivne liige. 
  • Kolmas ja enam liige perest, kui liige on aktiivne* liige - liikmed on vabastatud automaatselt ökoskautide liikmemaksust. Vabastatud ESÜ liikmemaksust ESÜ juhatuse otsusega Ökoskautide ettepanekul.
  • Aktiivselt tegelev skaudijuht, kes vastutab tegevuse eest ja panustab oma aega vabatahlikuna juhatusega kokkulepitud korras liikmemaksu soodustus 15€.
* aktiivne liige Ökoskautide mõistes osaleb regulaarses ringitegevuses. Kolmanda ja enama pereliikme liikmemaksu soodustus ei kehti neile liikmetele, kes ringitegevuses ei osale.

Küsimuste korral saate infot oko@skaut.ee

Liikmemaks tuleb tasuda MTÜ Ökoskaudid arvele EE067700771000901768. Selgituseks märkida "Nimi(d) liikmemaks 2019"

Liikmeks registreerumine

Liikmeks asumiseks tuleb läbi viia järgnevad formaalsused:
  1. Tuleb täita, soovitavalt digitaalallkirjaga allkirjastades Eesti Skautide Ühingu liikmeankeet
  2. Tuleb täita Ökoskautide üksuse liikmeankeet
Täiskasvanud isiku puhul liikmeks astumisel:
  1. Tuleb täita Ökoskautide üksuse liikmeankeet
  2. Tuleb täita, soovitavalt digitaalallkirjaga allkirjastades Eesti Skautide Ühingu liikmeankeet ja leping täiskasvanule


Kasutaja
Parool

Unustasin parooli
Juhuslik pilt galeriist
show panoraam 1.jpg