Ökoskautide kodulehekülje banner Eesti keeles In English
Alusta tegevust vabatahtlikuna!

Otsime oma kollektiivi tegutsema vabatahtlikke, kes aitaksid ellu viia meie ühingu eesmärke:

 • skautlikku õppemeetodit rakendades keskkonnateadlike noorte kasvatamine ja arendamine.
 • üldise keskkonnateadlikkuse suurendamine ning keskkonnasäästlikkuse propageerimine.

Kellele mõeldud:

 • Lapsevanemad, kes soovivad meid toetada;
 • Noored ja täiskasvanud, kes otsivad rakendust vabatathlikus tegevust või soovivad aidata kaasa liikumise arengule;

Tegevusaeg:

Tegevusaeg vastavalt vabatahtliku võimalustele.

Mida tegevus sulle annab:

 • Tegutsemine liikumises annab hindamatu organisatoorse elukogemuse;
 • Isiksuse mitmekülgne areng ning silmaringi avardumine;
 • Eluaegsed sõbrad ja tuttavad üle maailma;
 • Võimalik kaasata tegevusse oma lapsi (olla tegevuses koos oma lastega);
 • Võimalust muuta maailma paremaks.

Mida organisatsioon pakub:

 • Erinevad erialased koolitused nii ühingu sees kui väljas ühingu kulul;
 • Vahendid ja ressursid tegevuse läbiviimiseks;
 • Otsime tegevuskoha, mis sobib vabatahtlikule;
 • Nooruslik, sõbralik ja toetav kollektiiv.

Vabatahtlikult ootame või eeldame:

 • vabatahtlik võiks olla vähemalt täisealine (pole määrav ja sõltub eelkõige isikuomadustest);
 • nooremeelne (ei pea olema füüsiliselt noor);
 • vastutustundlik (peab kinni lubadustest, kellaaegadest);
 • vabatahtlikule meeldib tegutseda koos noortega;

Vabatahtliku põhiülesanneteks on:

 • Ringide läbiviimine 7-15 liikmelise noortegrupiga vanuserühmades 7-10 a. või 11-14 a.
 • Info vahetamine ühingu ja lapsevanemate vahel;
 • Osalemine koos noortega riiklikel ja kohalikel üritustel;
 • Osalemine ühingu tegevuse planeerimisel ja elluviimisel.

Märkus: Kui vabatahtlikul pole piisavalt aega või soovi tegeleda kõikide loetletud tegevustega, saab ta osaleda meie tegevuses n.ö. administratsiooni liikmena, kellel on vähem ülesandeid vastavalt võimalustele nt. kaasalöömine ürituste korraldamisel, õppematerjalide väljatöötamisel jne. Selline võimalus sobiks hästi ka alla 18 aastastele vabatahtlikutele.

Liitu meiega!

Tutvu ka vabatahtliku tegevuse põhimõtetega Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse koduleheküljel

Kasutaja
Parool

Unustasin parooli
Juhuslik pilt galeriist